20.4.64

เราชนะ ครม. เคาะแจกเงิน 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน

 


 เราชนะ ครม. เคาะแจกเงิน 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน

ที่ประชุม ครม. เคาะแจกเงิน เราชนะ จำนวน 7,000 บาท อีก 2.4 ล้านคน เพิ่มเวลาใช้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน จากเป้าหมายเดิมที่ 31.1 ล้านคน โดยใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาโครงการเราชนะ ให้ไปสิ้นสุดในสิ้นเดือน มิ.ย. 64 จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่ 31 พ.ค. นี้

 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น