3.1.64

10 อาชีพดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2021 เผยทักษะงานแห่งอนาคต

  


10 อาชีพดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2021 เผยทักษะงานแห่งอนาคต

ปี 2020 เรียกว่าเป็นปีซวย ของคนทั่วโลกก็ว่าได้ เพราะเป็นปีที่ต้องเจอกับโรคระบาดครั้งใหญ่ กับไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ปรากฏการณ์ที่ 100 ปีจะมาสักครั้ง ส่งผลกระทบให้ทั่วทุกหัวระแหง เงินหายกำไรหด ยกเว้นบางธุรกิจที่โตสวนกระแส ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียุคใหม่

ผลพวงจากโรคร้าย ทำให้หลายประเทศเลือกใช้วิธีให้ยาแรงด้วยการ ล็อกดาวน์ (Lockdown) แน่นอน..การเลือกใช้วิธีดังกล่าว ก็สัมพันธ์กับการตกต่ำทางเศรษฐกิจทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัว หันมาใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ IoT (Internet of Things) และทั้งหมดทั้งมวลนี้เอง ส่งผลให้ "ตลาดแรงงาน" (Labour Market) เกิดความไม่มั่นคง

“ทักษะ” แห่งอนาคต 

จากการสำรวจดังกล่าว ได้บ่งบอกถึง “ทักษะงานแห่งอนาคต” ไว้ด้วย ซึ่งถ้าใครได้เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

จากรายงานฉบับเดียวกันระบุว่า ตำแหน่งที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย กลุ่มงานการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์ (Analysis) การแก้ปัญหาสิ่งที่บกพร่อง (Problem-Solving) และทักษะต่างๆ ในการจัดการตนเอง (Self-Management) เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning), ความยืดหยุ่น (Resilience), การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทนสภาวะความเครียด (Stress Tolerance and Flexibility) ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหน หากมีทักษะเหล่านี้เข้ามาเพิ่ม คุณก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัท

ในจำนวนนี้ มีสถานะการทำงานที่ไม่มั่นคงมากถึง 48.2% หรือกว่า 22 ล้านคน (ปี 2563) โดยมีสาเหตุมาจากผลพวงจากโควิด-19 และเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหลายธุรกิจเลือกที่จะปรับตัวด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล การประชุมทางไกลผ่าน Conference ถึง 84% ใช้วิธีการ Work Remotely หรือทำงานที่ไหนก็ได้ 75% หันมาใช้ระบบอัตโนมัติ 50% การเร่งสร้างและเสริมทักษะ 40.6% การเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลและเสริม-สร้างทักษะใหม่ 34.4%

สำหรับงานแห่งอนาคตที่จะเกิดใหม่ประกอบด้วย
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์
2. การตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์
3. ผู้เชี่ยวชาญ Big Data
4. ผู้เชี่ยวชาญ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
6. ผู้เชี่ยวชาญ Supply Chain และโลจิสติกส์
7. ที่ปรึกษากลยุทธ์
8. มืออาชีพด้าน Database และ Network
9. ดีไซเนอร์ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
10. มืออาชีพด้านการพัฒนาธุรกิจ

 

สำหรับตำแหน่งงานซ้ำซ้อนที่มีความเสี่ยงว่าจะหายไป ประกอบด้วย
1. พนักงานบันทึกข้อมูล
2. เลขาฯ ผู้บริหารและการจัดการ
3. พนักงานบัญชี, การลงบัญชี และธุรการเงินเดือน
4. แรงงานโรงงานและชิ้นส่วน
5. แรงงานก่อสร้าง
6. ตัวแทนจำหน่าย, การขายส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต, เทคนิค
7. ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล
8. ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
9. พนักงานให้ข้อมูลลูกค้าและฝ่ายบริการลูกค้า
10. ธุรกิจบริการและผู้จัดการบริหาร

 

ส่วนเทรนด์ในการใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต

1. Cloud Computing : 98%
2. IoT (Internet of Things) และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ : 95%
3. การเข้ารหัสลับและความปลอดภัยทางไซเบอร์ : 90%
4. อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) และการค้าดิจิทัล : 87%
5. การวิเคราะห์ Big Data : 85%
6. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) (ตัวอย่าง Machine Learning, Neural Network, NLP) : 80%
7. กระบวนการข้อความ, รูปภาพ และเสียง : 76%
8. หุ่นยนต์, ไม่ใช่มนุษย์ (Non-Humanoid) (ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม, โดรน) : 67%
9. การกักเก็บพลังงานและพลังงานไฟฟ้า : 62%
10. เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (ตัวอย่าง บล็อกเชน) : 59%

“ทักษะ” ดีมีชัย..

1. การคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
2. การแก้ปัญหาซับซ้อน
3. Active Learning และกลยุทธ์การเรียนรู้
4. การคิดเชิงวิพากษ์และวิเคราะห์
5. ความคิดสร้างสรรค์, ความแปลกใหม่, การริเริ่ม
6. การแก้ปัญหาและประสบการณ์ผู้ใช้
7. ความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม
8 ความยืดหยุ่น, ความอดทนต่อภาวะตึงเครียด และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
9. การออกแบบเทคโนโลยีและโปรแกรม
10. การใช้เทคโนโลยี, การตรวจจับและควบคุม
11. การใช้เหตุผล, การแก้ปัญหา และความคิด
12. การติดตั้งเทคโนโลยีและการบำรุงรักษา
13. การจัดการพนักงาน
14. การใส่ใจรายละเอียดและความไว้วางใจ
15. ความฉลาดทางอารมณ์

แค่มีทักษะไม่พอ ต้องสร้าง (Reskill) และเสริมทักษะ (Upskill)

1. การคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
2. ภาคธุรกิจต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่แรงงานได้มีส่วนร่วม ปฏิบัติจริง และเรียนรู้ด้านกลยุทธ์
3. การคิดเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์
4. ความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม
5. การแก้ปัญหาที่ความซับซ้อน
6. ความคิดสร้างสรรค์, ความแปลกใหม่ และการริเริ่ม
7. การใช้เทคโนโลยี, การตรวจจับและควบคุม
8. การออกแบบเทคโนโลยีและโปรแกรม
9. การใช้เหตุผล, การแก้ปัญหา และความคิด
10. ความยืดหยุ่น, ความอดทนต่อภาวะตึงเครียด และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

การตอบสนองในการยกระดับทักษะที่จำเป็น
1. ความคาดหวังการคงอยู่ของลูกจ้างในการยกระดับทักษะในงาน : 91%
2. ฟังก์ชันการจ้างงานคนนอกของบางบริษัทในการเป็นผู้รับเหมาภายนอก : 81%
3. การจ้างพนักงานประจำใหม่ที่มีทักษะสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ : 81%
4. กำลังมองหาการใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงาน : 78%
5. การโน้มน้าวลูกจ้างให้คงอยู่ : 75%
6. ความซับซ้อนเชิงกลยุทธ์ของพนักงานที่ขาดแคลนทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ : 59%
7. การจ้างฟรีแลนซ์ที่มีทักษะสำคัญในเทคโนโลยีใหม่ๆ : 56%

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทีมนักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เผยว่า โรคระบาดครั้งใหญ่ในปี 2563 ส่งผลระยะยาวต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง ที่เรียกกันว่าเป็น “แผลเป็นทางเศรษฐกิจ” (economic scar) รอบด้าน เช่น คนเจน Z หรือวัย 15-24 ปี ที่กำลังเรียน หรือ จบการศึกษา จะเจอปัญหาการชะลอการจ้างงาน ขาดโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน กลายเป็นแผลระยะยาวยุค “บัณฑิตรุ่นโควิด”

คนวัยทำงานเต็มตัวอย่างเจน Y (25-39 ปี) และ เจน X (40-55 ปี) รายได้ที่ลดลง (อาจถูกลดชั่วโมงการทำงาน) สวนทางกับหนี้สินครัวเรือนที่พอกพูนมากขึ้น ขาดโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัว

อีกกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบมากและกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยาก คือ แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน เนื่องจากได้รับผลกระทบรุนแรง และแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน (automation) ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ เช่น แรงงานภาคท่องเที่ยว แรงงานในอุตสาหกรรมบางประเภท ฯลฯ โดยเฉพาะหากเป็นแรงงานสูงอายุและมีการศึกษาและทักษะน้อย ก็อาจถูกเลิกจ้างถาวรแม้ปัญหาโควิดจะหายไปแล้วก็ตาม

การทำงานก็ไม่ต่างอะไรจากการใช้ชีวิต คนที่ยืนนิ่งอยู่กับที่ หรือวันๆ เอาแต่เกาะแข้งเกาะขาคนอื่น วันหนึ่งคุณอาจหลุดจากวงโคจร หรือ “ตกงาน” ได้ ฉะนั้น การพัฒนาตัวเองถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะโลกนี้มันโหดร้าย อ่อนแอ...ก็แพ้ไป

 

CR.ไทยรัฐ 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น