4.10.63

หากตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็อย่าไปแบกปัญหาของคนอื่นเข้ามาใส่ตัว

 

 หากตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็อย่าไปแบกปัญหาของคนอื่นเข้ามาใส่ตัว

เหนื่อยใจกับญาติพี่น้อง หน้าเงิน การงานไม่ทำสร้างแต่หนี้สินไม่มีเงินใช้หนี้ ภาระก็มากที่เราเหนื่อยมากทุ กข์มากพอไม่ช่วยก็กลายเป็นคนอกตัญญูมีคำ

กล่าวว่า “อย่าทำตัว เป็น เตี้ยอุ้มค่อม” ความหมายก็คือ ตัวเองก็เอาตัวไม่รอด ยังจะแบกทุกข์แ บกปัญหาของคนอื่นอีกการช่วยคนอื่นๆ แบ่งเบาทุ กข์ของคนอื่นด้วยเมตตากรุณา นั้นเป็นเรื่องที่เราควรกระทำ
เป็นเรื่องที่ญาติพี่น้องจะไม่ท อ ดทิ้ งกัน ละกันย ามทุ กข์ย าก แต่หากช่วยจนตัวเองแทบเอาชีวิตไม่ ร อ ด นั่นไม่เรียกช่วย แต่กำลังจะกอดคอกันดิ่ งลงเ ห ว

คนเราทำอะไรก็ต้องประมาณตนเอง ช่วยเท่าที่ไหว ช่วยเท่าที่เราไม่เดือดร้อนการช่วยที่ ดีทีสุด บางครั้งไม่ใช่การช่วยด้วยเงินเส มอไป แต่อาจช่วยด้วยสติปัญญาช่วยให้เขาแก้ไขปัญญานั้นอย่ างยั่งยืน หากคิดว่าเราเป็นคนดี เราต้องช่วยทุกคนช่วยจนตัวเราต้อง ต ๅ ย นั่นไม่ใช่แล้วล่ะ เพราะอย่ าลืมว่าเราไปอุ้ มชีวิตคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้


เราต้องปล่อยให้เขา แก้ไข จัดการเอง เรื่องบางเรื่องหากเขาไม่เจอกับ ตัววันนี้วันหนึ่งเขาก็ต้องเจอเข้าสักวันรักได้ปกป้องได้ช่วยเหลือได้ แต่ไม่ใช่ช่วยตลอดไปคนเราหากมั วแต่รอการช่วยเหลือจากคนอื่นๆ เมื่อไหร่จะคิดได้ เมื่อไหร่จะยืนได้ด้วยขา ตัวเอง เมื่อไหร่จะโต

ทุกวันนี้เราเหนื่ อย เราทุ กข์ เพราะเอาบ่าไปแบกทุกข์ของคนอื่น ทั้งๆ ที่ทุ กข์ของตัวเองก็มี มา เหลือล้ นคนอื่นยื่นทุ กข์มาให้เราแ บ ก หากเราไม่ยื่นมือออกไปรับ เราก็ไม่ทุ กข์นะหรือหากยื่นมือไปรับ มา ถือไว้ แต่ต้องมีขอบเขตสามารถจัดการทุ กข์

และปัญหานั้นได้ โดยไม่ต้องแ บ กความรู้สึกทั้งหมด เท่านี้ก็ไม่ทุ กข์แล้วการให้ใครยืมเงิน คือการสร้างศั ต รู คิดให้ดี ก่อนให้ใครยืมเงินอย่ าเอะอะก็อย ากยืมเงินใครๆ และอย่ าอะไรๆ ก็ให้เงินเขายืม ค วามสู ญเสี ยหลังจากให้เงินคนอื่นยืมไม่ใช่เงิน แต่เป็นมิ ต ร ภ าพ

จุดเริ่มต้นเพราะคุณอย ากช่วย แต่สุดท้ายความซ ว ย จะมาเยื อน คนที่ไปยืมเงินเขามามักจะลืมคนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน คนให้ยืมกลับรู้สึกกระอักกระอวน ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืมเงิน จงปลีกตัวออกห่างในทันทีเพราะหากเขาและเธอไม่ได้ห ล อ ก ล ว งคุณ เขาและเธอก็อาจเป็นคนไม่เอาถ่าน หากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจ กับความสั มพั นธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

 

ขอบคุณ : deedayfashion

Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น