7.9.63

เปลี่ยนชื่อน้ำมัน จาก B10 เป็นดีเซล - ดีเซลเป็น B7 หวังลดการนำเข้าน้ำมัน

 


 เปลี่ยนชื่อน้ำมัน จาก B10 เป็นดีเซล - ดีเซลเป็น B7 หวังลดการนำเข้าน้ำมัน

กรมธุรกิจพลังงาน เคาะเรียกชื่อน้ำมันดีเซลแบบใหม่ B10 เปลี่ยนเป็นดีเซล หวังให้เป็นน้ำมันพื้นฐานยกระดับพืชพลังงาน ลดการนำเข้าน้ำมัน ส่วน ดีเซลธรรมดาเป็น B7 - B20 เรียกเหมือนเดิม เริ่มใช้ 1 ต.ค. 63
วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานมีการกำหนดให้น้ำมันดีเซล บี10 (B10) เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานของประเทศไทย และให้เรียกชื่อว่าน้ำมันดีเซล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

               สำหรับน้ำมันดีเซลกลุ่มอื่น ๆ ให้เรียกตามส่วนผสม ซึ่งหน้าปั๊มน้ำมันทุกแห่งน้องมีการเปลี่ยนชื่อ ดังนี้                

           - บี 10 (B10) เดิมคือ น้ำมันดีเซล บี 10 เปลี่ยนเป็น ดีเซลธรรมดา

           - บี 7 (B7) เดิมคือ ดีเซลธรรมดา เปลี่ยนเป็น ดีเซล บี 7

           - บี 20 (B20) ให้เรียกเหมือนเดิมว่า ดีเซล บี 20


           นางสาวนันธิกา เผยว่า การสนับสนุน บี10 เป็นดีเซลพื้นฐานของประเทศเพื่อหวังยกระดับการใช้ปาล์ม สนับสนุนเกษตรกร และลดการนำเข้าน้ำมัน


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย

Previous Post
Next Post

post written by:

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น