22.7.63

คกก.ผ่อนคลายฯ เคาะ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือนคกก.ผ่อนคลายฯ เคาะ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติด ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน เสนอ นายกรัฐมนตรี พิจารณาพรุ่งนี้

21 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ข้อสรุป เตรียมเสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะหมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ต่อไปอีก 1 เดือน เป็นสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) ชุดใหญ่ ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.เป็นผู้พิจารณาต่อไป...
Previous Post
Next Post

post written by: