1.6.63

ร้านอาหารชื่อดัง “คุ้มขันโตก” ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด


ร้านอาหารชื่อดัง “คุ้มขันโตก” ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด

ร้านอาหารชื่อดัง “คุ้มขันโตก” ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจไม่สามารถหารายได้เหมือนแต่ก่อนร้านอาหารคุ้มขันโตกในจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศหยุดประกอบกิจการ โดยให้เหตุผลว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ หรือดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ส่งผลกระทบกับความสามารถในการหารายได้

บริษัทจึงไม่สามารถประกอบกิจการได้ต่อไป จำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการ และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
Previous Post
Next Post

post written by: