4.6.63

อาจมีเฮ!! เตรียมพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรคนจน คนละ3,000 บาท


เตรียมพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรคนจน คนละ3,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ซึ่งมีปลัด 10 กระทรวง เข้าร่วมและนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกันโดยการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือน เช่น ค่าครองชีพ 200-300 บาท ค่ารถเมล์ 500 บาท ค่ารถทัวร์ 500 บาท

เบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาถึง 2.4 ล้านคน แต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบางไปแล้ว น่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง 2 ล้านคนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อน และรอเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน และครม.เห็นชอบต่อไป โดยจะนำเงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทมาใช้ โดยนอกจากนี้ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก 1.7 ล้านคน ซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อน ก็มีสิทธิรับเงิน 5,000 บาท เวลา 3 เดือน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไป ส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้ เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้ว
Previous Post
Next Post

post written by: