7.5.63

คืนนี้เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดตัวแล้ววันนี้ (7 พ.ค. 63) ลงทะเบียนได้เวลาไหนมาดูwww.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดตัวแล้ววันนี้ (7 พ.ค. 63) ลงทะเบียนได้เวลาไหนมาดู


ระกาศเปิดตัว www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างเป็นทางการ วันนี้เป็นวันแรก สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่ต้องรับเงินเยียวยาจากโควิด 19 โดยจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

         จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถรับเงินได้ทันที

         อย่างไรก็ตาม ก็มีเกษตรกรบางคนที่ไม่ได้มีบัญชีของ ธ.ก.ส. จึงต้องใช้บัญชีของธนาคารอื่นแทน ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ก็มีการเปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อให้เกษตรกรมาลงทะเบียนบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน ไม่ต้องเปิดบัญชีของ ธ.ก.ส. ใหม่ โดยจะเริ่มลงทะเบียนวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป


         ล่าสุด วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) ทางเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. ก็ได้เผยกำหนดการเปิดตัวเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
Previous Post
Next Post

post written by: