5.5.63

ลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook เข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ รอรับเงิน 15,000 บาทลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook เข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ รอรับเงิน 15,000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย 6 ขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม-รายเดิมเท่านั้น

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ก่อนที่จะเสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติในสเต็ปต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวจะต้องยึดข้อมูลที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมกับตรวจสอบฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรรวดเดียว 15,000 บาท

โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น จะต้องเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิมสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้น สามารถทำผ่าน แอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ โดยล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่านเพจเฟซบุ๊กอธิบายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Farmbook

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Faembook ได้ทั้ง IOS และ Android
  2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
  3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  5. กรอกข้อมูลต่างๆ  เช่น บัญชีธนาคาร ธกส.ให้ครบถ้วน
  6. กดบันทึก4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

สรุป

ได้รวบรวม มาตรการเยียวยาเกษตรกร ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับเกษตรกร ไว้ 6 ขั้นตอน ผ่านแอปฯ Farmbook  โดยทำไปตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และ สามารถรอผลการลงทะเบียน เพื่อขั้นตอนการรับเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกร ในลำดับถัดไป

ขอรายละเอียดเพิ่ม https://www.facebook.com/pr.doae/posts/1504113966433227
Previous Post
Next Post

post written by: