27.5.63

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง พิพากษาให้สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลายประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง พิพากษาให้สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.577/2562 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
          ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562

          จำเลย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ - (เดิมเลขที่ จ.4709/2557) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 99/30 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

          ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
          พรทิพย์ วรรณทอง
          เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์


Previous Post
Next Post

post written by: