14.5.63

แจ้งแผนการนัดการจ่ายเงินเยียวยา โครงการเยียวยาเกษตรกร


แจ้งแผนการนัดการจ่ายเงินเยียวยา โครงการเยียวยาเกษตรกร อ.อาจสามารถ

จากที่เกษตรกรได้ทำการลงทะเบียน เตรียมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาทต่อเดือน กลุ่มแรก 8.33 ล้านราย ตั้งแต่ 15 พ.ค. ผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. แนะอีก 1.67 ล้านราย รีบขึ้นทะเบียนในอีก 2 วัน


เตรียมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาทต่อเดือน กลุ่มแรก 8.33 ล้านราย ตั้งแต่ 15 พ.ค. ผ่านช่องทางของ ธ.ก.ส. แนะอีก 1.67 ล้านราย รีบขึ้นทะเบียนในอีก 1 วัน

เฟซบุ๊กเพจ "ไทยคู่ฟ้า" โพสต์ข้อความ ระบุ สำหรับน้องเกษตรกรที่ประสงค์ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน เยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป จำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

และในพื้นที่เขต อำเภออาจสามารถ จากเฟส ธกส.อาจสามารถ  ได้แจ้งผ่านหน้าเพจ ตรางนัดจ่าย โอนเงินให้แต่ละตำบลดังนี้

ตรางจ่ายเงิน ธกส.อาจสามารถ

 
แผนการให้บริการหน้าเคาเตอร์ ส่วนใครมีบัตรก็ไปดำเนินการเชคที่ตู้ATM ตามวันเวลาในตราง

โทรสอบถาม 043-599062
ภาพ ธกส อาจสามารถ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100042639713386

Previous Post
Next Post

post written by: