13.5.63

ยังไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5 พันโอนเข้าบัญชี มาทางนี้ วิธีแก้ไม่ยากยังไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5 พันโอนเข้าบัญชี มาทางนี้ วิธีแก้ไม่ยาก

กระทรวงการคลัง พบคนที่ยังไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาทโอนเข้าบัญชี สาเหตุใส่บัญชีไม่ตรงบ้าง ใช้บัญชีคนอื่น พร้อมแนะวิธีแก้ไม่ยุ่งยาก  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แล้วทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน

- ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก 700,000 ราย ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินแต่บัญชีมีปัญหา และได้ทำการแก้ไขบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว

- ส่วนคนลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่สำเร็จนั้น เนื่องจาก การสะกดชื่อ หรือนามสกุลผิดพลาด กรอกเลขบัตรประชาชาผิด จำนวน 1.7 ล้านคน นั้น กระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้ง กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยู่ และหาช่องทางเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป

- ปัญหาหลักของคนที่ลงทะเบียน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่พบมาก คือ ไม่ได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชี เป็นเพราะมีความผิดพลาดในเรื่องบัญชีที่กำหนดให้โอนเงินเข้า

- เช่น ใช้บัญชีที่มีชื่อร่วม หรือไม่ได้ใช้บัญชีที่มีชื่อของตนเอง โดยใช้บัญชีที่เป็นชื่อของลูก เป็นต้น ซึ่งตามข้อกำหนดการโอนเงินจะต้องเป็นบัญชีในชื่อของตนเองเท่านั้น

- บางกรณีใส่ชื่อและเลขที่บัญชีถูกต้อง แต่เป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ทำให้บัญชีถูกระงับ ซึ่งหากต้องการแก้ไขสามารถเข้าระบบแก้ไขได้เพียงครั้งเดียว ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

วิธีแก้ ไปสมัครพร้อมเพย์ (promtpay) ที่ธนาคารใดก็ได้ ที่ผูกกับบัตรประชาชน แล้วไม่ต้องทำอะไร เพราะระบบจะตรวจสอบเอง หลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ทันที
 
Previous Post
Next Post

post written by: