14.4.63

เกษตรกรยังเคว้ง อุตตม สั่งยกเลิกถกเคาะเยียวยา ไม่ทันเข้าครม.พรุ่งนี้เกษตรกรยังเคว้ง อุตตม สั่งยกเลิกถกเคาะเยียวยา ไม่ทันเข้าครม.พรุ่งนี้

เกษตรกรยังเคว้ง อุตตม สาวนายน สั่งยกเลิกถกเคาะเยียวยา หลังกลุ่มอดได้ เยียวยา 5,000 บาท บุกคลัง ชงเรื่องไม่ทันเข้าครม.พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. รายงานจากการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง สั่งยกเลิกการประชุมมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรอย่างกะทันหัน จากเดิมที่จะประชุมในเวลา 14.30 น. ที่กระทรวงการคลัง โดยรมว.คลัง เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้อำนายการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วม


ทั้งนี้ เนื่องจากมีประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท และไม่ผ่านการพิจารณา เดินทางมารวมตัวที่กระทรวงการคลังจำนวนมาก ตั้งแต่ในช่วงเช้า เพื่อขอให้กระทรวงการคลังชี้แจงเหตุผลและทำการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

สำหรับการประชุมช่วยเหลือเกษตรกร ได้ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ครั้งแล้ว และนัดประชุมกันอีกครั้ง เพื่อสรุปจำนวนเกษตรกรที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือมีจำนวนเท่าใด เพราะมีตัวเลขการลงทะเบียนหลายที่ มีเกษตรกรที่ลงทะเบียน 8-12 ล้านครัวเรือน ทำให้คลังไม่สามารถสรุปได้ว่า จะต้องช่วยเกษตรกรคนใดบ้าง กี่รายที่เข้าข่าย

นอกจากนี้ ตามกำหนดที่ประชุมจะหารือจำนวนเงินที่จ่ายให้กับเกษตรกรเป็นครัวเรือนละ 15,000 บาท และพิจารณาการจ่ายเงินว่าจะจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เหมือนกับผู้มีอาชีพอิสระที่ตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนรับเงินกว่า 27 ล้านคน โดยการยกเลิกประชุมช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการประชุมวันที่ 15 เม.ย.นี้

นอกจากนี้ นายอุตตม ยังสั่งยกเลิกการประชุมเรื่องการประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเดิมจะประชุมในเวลา 13.30 น. โดยมีรมว.คลังเป็นประธาน มีปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และผู้บริหารระดับสูง 3 แบงก์รัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ด้วย
Previous Post
Next Post

post written by: