6.4.63

ชุมพรวุ่น กว่าจะรู้หญิงวัย 65 ติดโควิด ทีมแพทย์-คนไข้ เสี่ยงติดกักตัว 73 คนชุมพรวุ่น กว่าจะรู้หญิงวัย 65 ติดโควิด ทีมแพทย์-คนไข้ เสี่ยงติดกักตัว 73 คน 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.ชุมพร สรุปสถานการณ์ หลังพบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 65 ปี ผู้ป่วยรายที่ 2 ของจังหวัดชุมพร ปัจจุบัน ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในระหว่างการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยพบประวัติการรักษา

วันที่ 1 เม.ย.2563 มา รพ.ชุมพร แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัดให้ยากลับบ้านได้ และจะนัดตรวจอาการซ้ำ
วันที่2 เม.ย.2563 อาการไม่ดีขึ้น มารพ.ชุมพร แพทย์รับไว้รักษาใน รพ.ชุมพร วินิจฉัยด้วย โรคปอดบวม
วันที่ 4 เม.ย.2563 อาการปอดบวมรุนแรงขึ้น หายใจเหนื่อยหอบ และแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์วินิจฉัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เก็บสิ่งของตรวจ
วันที่ 6 เม.ย.2563 ผลตรวจยืนยันเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อของโรคโควิด-19 โดยไข้ลดลง อาการเหนื่อยดีขึ้นแต่ยังใส่ท่อช่วยหายใจ

สอบสวนโรคย้อนหลังเบื้องต้นพบว่าช่วงเวลา 13-19 มี.ค.2563 พักอาศัยบ้านเช่าในเขต อ.เมือง จ.ชุมพร 19 มี.ค.2563 ช่วงเวลา 14.00-20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไป-กลับเยี่ยมญาติที่อ.สวีโดยรถยนต์ส่วนตัวกับลูกสาวและลูกเขย วันที่ 20-26 มี.ค.2563 แพทย์นัดมาที่ รพ.ชุมพร ด้วยอาการเท้าบวม มีไข้ต่ำๆ รับใว้รักษาที่ รพ.ชุมพร แพทย์วินิจฉัยผิวหนังติดเชื้อ แพทย์รักษาด้วยยาฆ่าเชื้ออาการดีขึ้น แพทย์ให้กลับบ้าน
ในตอนบ่าย วันที่ 26 มี.ค. ผู้ป่วยกินยารักษาตัวอยู่ที่บ้าน วันที่ 27 มี.ค.2563 เริ่มมีอาการไข้หวัด 29 มี.ค. 2563 เริ่มมีไข้สูงจนกระทั่งแพทย์มีผลยืนยันตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเช้าวันที่ 6 เม.ย.ดังกล่าว
ทั้งนี้ได้ข้อสรุปผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดจำนวน 88 ราย ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัว 1 ราย บุคคลในชุมชน 14 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 64 ราย ผู้ป่วยที่นอนใกล้ชิดในโรงพยาบาลชุมพรฯ 9 ราย หลังจากนี้ทั้งหมดต้องดำเนินการถูกกักตัวคุมสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
Previous Post
Next Post

post written by: