7.4.63

เปิดกันชัดๆ 6 กลุ่ม มากถึง 58 ล้านราย อดได้เงินเยียวยา 5,000 บาท
เปิดกันชัดๆ 6 กลุ่ม มากถึง 58 ล้านราย อดได้เงินเยียวยา 5,000 บาท 

วันที่ 7 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ประเมินจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ไม่เกิน 8 ล้านคน จากจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดล่าสุดที่ 24.5 ล้านคน

ทำให้คนที่มาลงทะเบียนทั้งหมด จะมีคนไม่ได้รับเงินมากกว่าคนที่ได้รับเงิน โดยวันที่ 8-10 เม.ย. ระบบจะเริ่มส่งเอสเอ็มเอสให้ผู้ได้รับเงินประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งเอสเอ็มเอสเข้าวันไหนก็จะได้เงินวันนั้นเลย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเงิน5000เป็นอาชีพรับจ้างกับค้าขาย และ 4 อาชีพหลักคือ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ ผู้ค้าสลากฯ และมัคคุเทศก์

สาเหตุที่กระทรวงการคลังมั่นใจว่าจะมีผู้ที่ควรได้รับเงิน 5,000 บาท ไม่เกิน 8 ล้านรายคือ พิจารณาจากกลุ่มอาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 3 ล้านราย และอาชีพอิสระที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 39-40 อีก 5 ล้านราย ที่อยู่ในข่ายจะได้รับเงินเท่านั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ประชากรทั้งประเทศกว่า 66 ล้านคน จะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 24.5 ล้านคนตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

โดยกลุ่มที่จะไม่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือแน่นอนกว่า 58 ล้านราย ซึ่งถ้ากลุ่มนี้มาลงทะเบียน จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด คือ

1.กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี 11 ล้านราย
2.กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบแรงงานอีก 11 ล้านราย
3.เกษตรกร 17 ล้านราย
4.พนักงานรายได้ประจำในระบบประกันสังคม มาตรา 33 อีก 11 ล้านราย
5.กลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ 2 ล้านราย
6.กำลังแรงงานที่ว่างงาน เรียนหนังสือ 6 ล้านราย

 
Previous Post
Next Post

post written by: