3.4.63

4 เม.ย.เปิดยกเลิกลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาท 6 วันทะลุ 23.4 ล้านราย4 เม.ย.เปิดยกเลิกลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาท 6 วันทะลุ 23.4 ล้านราย

คลัง เปิดยกเลิกลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท เริ่ม 4 เม.ย. ยอด 6 วันทะลุถึง 23.4 ล้านราย ส่วน 8 เม.ย.ส่งเอสเอ็มเอสแจ้ง ใครได้สิทธิ์ 5,000 บาทบ้าง

วันที่ 3 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.ถึงวันที่ 2 เม.ย.2563 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย

โดยการลงทะเบียนในแต่ละวันสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 28 มี.ค.2563 ลงทะเบียน 8.5 ล้านราย วันที่ 29 มี.ค.2563 ลงทะเบียน 10.2 ล้านราย วันที่ 30 มี.ค.2563 ลงทะเบียน 3.2 ล้านราย วันที่ 31 มี.ค.2563 ลงทะเบียน 1.1 ล้านราย วันที่ 1 เม.ย.2563 ลงทะเบียน 7.2 แสนราย และวันที่ 2 เม.ย. 2563 ลงทะเบียน 6.6 แสนราย

ภาพรวมจำนวนผู้มาลงทะเบียนในแต่ละวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณการเข้าใช้งานน้อย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่ เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 06.00-23.59 น. ของทุกวัน
นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.2563 เช่นเดียวกัน
ในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะมีการทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน ทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ ผู้ได้รับสิทธิขอให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
Previous Post
Next Post

post written by: