27.4.63

โฆษก ศบค. แถลงต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว ห้ามเครื่องบินเข้าประเทศ จนถึง 31 พ.ค.โฆษก ศบค. แถลงต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว ห้ามเครื่องบินเข้าประเทศ จนถึง 31 พ.ค.
วันนี้ (27 เม.ย.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ประจำวัน

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ ยังแถลงเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นควรพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

โดยมี 4 มาตรการตามข้อกำหนดที่ยังต้องคงไว้ ได้แก่
1. ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

ควบคุมเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563)
2. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (Curfew)

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน (Curfew) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.
3. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

4. งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก

ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่า หลังจากนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ จะหารือกับภาคเอกชนถึงการผ่อนปรนมาตรการบางอย่าง รวมทั้งข้อเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เสนอให้เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไปก่อนนั้น ซึ่งประกอบด้วย

1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ

4 พ.ค. วันฉัตรมงคล

6 พ.ค. วันวิสาขบูชา

11 พ.ค. วันพืชมงคล

ยังไม่ได้ข้อสรุปและยังคงต้องรอการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง
Previous Post
Next Post

post written by: