3.4.63

เจอจับปรับขัง! ร้อยเอ็ดคุมเข้มทุกพื้นที่ ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 โดยเด็ดขาดเจอจับปรับขัง! ร้อยเอ็ดคุมเข้มทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 โดยเด็ดขาด

สภ.เมืองร้อยเอ็ด พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการปล่อยแถวตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครอง ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจจับผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนด และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินยุติลงได้โดยเร็ว นายกรัฐมนตรีจคงได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติม คือ ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น ประกอบกับมีประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 โดยได้มีคำสั่งให้

1. ปิดสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านจำหน่ายสินค้าทุกประเภท (ยกเว้นฉพาะส่วนพื้นที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊ส และร้านขายยา) โดยให้ปิดในช่วย 22.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น (ยกเว้นร้านขายอาหารสด และอาหารแห้ง ในตลาดสด และตลาดนัด ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลาม 03.00 น.)ห้องสมุดสาธารณะ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาลานกีฬา สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท ทุกแห่ง สถานที่เป็นห้องประชุม สถานที่จัดเลี้ยง

2. ให้งดกิจกรรม เช่น การเล่นกีฬา การฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท การประชุม หรือการชุมนุมเกินกว่า 2 คนขึ้นไป การเลี้ยง การสังสรรค์ การจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดยจำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00-14.00 น.ในแต่ละวัน ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 เม.ย.63 ถึง 20 เม.ย.63

ซึ่งจะมีกำลังตำรวจ ทหารตรวจตรา หากฝ่าฝืนโดยไม่มีข้อยกเว้น จะมีความผิดตามพ.ร.ก. จำคุก 2 ปี ปรับได้ถึง 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Previous Post
Next Post

post written by: