5.4.63

อย่าได้กังวล “กู้ภัยนำหนุ่มโรงงานติดโควิด-19 ดั บ ทำพิธีที่วัดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อย่าได้กังวล “กู้ภัยนำหนุ่มโรงงานติดโควิด-19 ดั บ ทำพิธีที่วัดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.63 ที่ จ.สมุทรปราการ หนุ่มโรงงานพักแถวพระสมุทรเจดีย์ วัย 29 ปี เสี ยชีวิตด้วยโควิด 19 ญาตินำศ พมาดำเนินพิธีเผ าที่วัดในพื้นที่ ทางวัดได้อนุเคราะห์ดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อย
 


โดยปฏิบัติตามขั้นตอนทางการแพทย์ และมี ทางสาธารสุขอำเภอพระประแดง และเทศบาลเมืองลัดหลวง ดำเนินการตามแผนการคัดกรองและการฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อย

Previous Post
Next Post

post written by: