29.4.63

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เผยคนสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปถึง 14 เท่า
เผยคนสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปถึง 14 เท่า

            จากสถิติผู้ป่วย COVID-19 ของจีนและอีกหลายประเทศ พบว่าในกลุ่มสูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่จะมีอาการหนัก และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึง 14 เท่านั่นเป็นเพราะว่า สภาพปอดมีความผิดปกติ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุเป็นเพราะว่าคนสูบบุหรี่ ปอดก็จะไม่ปกติ ทั้งเรื่องของโครงสร้าง เนื้อเยื้อปอด สูบไปนาน ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติ แล้วก็ภูมิคุ้มกันของปอดเองก็ลดลง ซึ่งตรงนี้ทำให้เวลาเชื้อโรคเข้ามามันจู่โจม แล้วร่างกายที่จะสู้กับมัน ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ไม่เหมือนคนปกติ

          ที่สำคัญปอดของคนสูบบุหรี่ยังไวต่อการรับเชื้อ COVID-19 เพราะในเซลล์ปอดมีตัวรับมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า เนื่องจาก Receptor คือ ตัวรับ เรียกว่า ACE 2 โดย Receptor ตัวนี้ปกติจะรับเอนไซม์ในร่างกาย แต่ปรากฏว่า ในคนที่สูบบุหรี่ ตัว ACE2 ใน Receptor มันเพิ่มขึ้นในผิวเซลล์ของปอด แล้วก็เวลาไวรัส COVID-19 มันจู่โจมปอด มันเข้าตรงจุดนี้ เมื่อเซลล์ปอด มี Receptor ตัวนี้มาก เชื้อไวรัสที่หายใจเข้ามาก็จะมีที่ที่จะเข้าสู่เซลล์ แล้วก็เข้าสู่เนื้อปอดได้มากขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ ควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ที่สูบเข้าสู่ปอด ยังไปยับยั้งการทำงานของตัวปัดเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกาย ให้ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

“ตลอดทางเดินผิวหลอดลม มันจะมีขน อวัยวะคล้ายขนเล็กๆ ขนเหล่านี้จะมีหน้าที่โบกพัดสิ่งแปลกปลอม จะเป็นฝุ่นละออง เขม่า เชื้อโรค ที่เราหายใจเข้าไป โบกพัดตลอดเวลาเลย แล้วก็ขึ้นมาถึงลำคอ คนก็จะกลืนเข้ากระเพาะ หรือไม่ก็ไอออก ตัวขนที่โบกพัด ประสิทธิภาพการทำงานมันเสียไปในคนที่กำลังสูบบุหรี่อยู่นะครับ เขาเรียกว่ามัน Paralysis มันเป็นอัมพาตไป เพราะฉะนั้นเมื่อมันอัมพาต สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามากับทางเดินหายใจ มันก็จะเกาะ มันก็จะอยู่ในปอดแทนที่จะขับออกมา ทุกชนิด ที่พิสูจน์แล้ว ก็จะมีว่าความรู้เดม เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไข้หวัดใหญ่ หรือเชื้อวัณโรค คนที่สูบบุหรี่จะหายใจเข้าไป มันจะถูกเชื้อโรคเหล่านี้จู่โจมได้มากกว่า ง่ายกว่า และหนักกว่า คนที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะฉะนั้น COVID-19 ก็เหมือนกัน เป็นไวรัสตัวหนึ่ง ก็จะทำให้ปอดของคนสูบบุหรี่มันเอื้อต่อการที่เชื้อโรคจะเข้ามาจู่โจม” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

ซึ่งความรุนแรงของไวรัส COVID-19 จะทำลายปอดรุนแรงแค่ไหน ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความเสียหายของปอด ว่าถูกทำลายไปมากเท่าไหร่ ยิ่งสูบนาน ปอดก็ยิ่งเสียหายมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจะเกิดกับผู้สูงอายุ แต่มีข้อสังเกต ในสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วย COVID-19  ช่วงอายุ 20-45 ปี และต้องเข้าโรงพยาบาลถึง 1 ใน 3

“ข้อสันนิษฐาน ข้อหนึ่งขณะนี้ก็คือว่า คนอเมริกาอายุน้อยๆ สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะ อันนี้เป็นเหตุให้ศูนย์ควบคุมโรคอเมริกาเอง ก็แนะนำให้หยุดทั้งบุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งองค์การอนามัยโลก รวมทั้งที่สาธารณสุขอังกฤษด้วยให้หยุดทั้งบุหรี่ เพื่อที่จะลดโอกาสป่วยด้วย COVID-19 แรงๆ และถึงขนาดเสียชีวิต” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ยังเพิ่มโอกาสติด เชื้อCOVID-19 จากการนำมือไปสัมผัสกับใบหน้าบ่อย ๆ ที่สำคัญควันบุหรี่มือสอง ยังกระทบต่อปอดของคนใกล้ชิด ทำให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อติดเชื้อ COVID-19 แทบไม่แตกต่างกัน เมื่อรู้แล้วว่า บุหรี่อันตรายต่อปอด ยิ่งช่วง COVID-19 ระบาดแบบนี้ การเลิกบุหรี่จะช่วยให้ปอดกลับมาแข็งแรง เลิกสูบบุหรี่ตอนนี้ยังทัน เพื่อตัวเอง คนที่รัก และสังคม สามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

ข้อมูล - ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 
ที่มา -Workpoint News
Previous Post
Next Post

post written by: