27.4.63

168 คนไทยกลับจากนิวซีแลนด์ ถึงไทยแล้ว คัดกรองเบื้องต้นไม่พบไข้ ส่งกักตัวตามขั้นตอน168 คนไทยกลับจากนิวซีแลนด์ ถึงไทยแล้ว คัดกรองเบื้องต้นไม่พบไข้ ส่งกักตัวตามขั้นตอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 27 เม.ย. 2563 ที่ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับ คนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว จำนวน 168 คน

โดยทั้งหมดเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์ เครื่องลงเวลา 19.26 น. โดยทั้งหมดผ่านการตรวจคัดกรองแล้วไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูง เจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสไปดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ ที่โรงแรมที่ทางการจัดเตรียมไว้แห่งแรก จำนวน 161 คน และโรงแรมแห่งที่สอง จำนวน 7 คน
Previous Post
Next Post

post written by: