17.3.63

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกาศปิดทุกสาขา ทั่วประเทศเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกาศปิดทุกสาขา ทั่วประเทศ

MAJOR GROUP แถลง 17 มีนาคม 2563 ระบุว่า เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่านแจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราว โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ชีนีเพล็กซ์ กรุป ทุกสาขา ทั่วประเทศตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส CVD19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศมาตการป้องกันลดโอกาสกาวแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงให้ปิดบริกาชัดราวเป็นวลา 14 วัน

  ทาง บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศของรัฐบาล บริษัทฯ จึงขอประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนของโรงภาพยนตร์ในเครือเมจอร์ ชีนีเพล็กซ์ กวุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 เมษายน 2563

 ทั้งนี้ ระหว่างช่วงปิดให้บริการ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาด BIG CLEANING ในทุกพื้นที่ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด เราจะร่วมมือร่วมใจและรวมพลังช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

 

 

Previous Post
Next Post

post written by: