31.3.63

โตโยต้า ปิดโรงงานชั่วคราวในประเทศไทย
โตโยต้า ปิดโรงงานชั่วคราวในประเทศไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศหยุดพักการเดินสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ. สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ และโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ. ฉะเชิงเทรา ระหว่าง วันที่ 7 เมษายน จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

การประกาศหยุดพักสายการผลิตฯ ชั่วคราวนี้ เป็นผลจากการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การขาย ทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดการส่งออกที่กำลังชะลอตัว ตลอดจนสถานการณ์ของการผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นความตั้งใจในการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐอีกด้วย

บริษัทฯ ยืนยันว่า การประกาศหยุดพักสายการผลิตฯ ชั่วคราวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายแต่อย่างใด โดยศูนย์บริการของโตโยต้า และ เลกซัส ทั่วประเทศ จะยังคงเปิดดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ารับบริการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อดำเนินมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเข้มงวด ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจะมีการสื่อสารและติดตามสุขภาพของพนักงานทั้งหมดเพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนในภาวะเฝ้าระวัง ตลอดจนเข้าช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเหมาะสมต่อไป
Previous Post
Next Post

post written by: