31.3.63

พ่ายโควิด! โรงแรมดังสุไหงโก-ลกทยอยปิด จ่ายเงินเดือนพนักงานครึ่งเดียว


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ประธานชมรมโรงแรมอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า โรงแรมในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่มีอยู่ราว 3,000 ห้อง ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียพ่ายโควิด! โรงแรมดังสุไหงโก-ลกทยอยปิด จ่ายเงินเดือนพนักงานครึ่งเดียว

ประกอบกับตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ขอให้ประชาชนเก็บตัวอยู่บ้านงดการเดินทางออกจากพื้นที่ตลอดห้วงนี้ โรงเเรมส่วนใหญ่ อาทิ โรงแรมเก็นติ้ง โรงแรมเมอร์ลิน โรงแรมปาร์คสัน โรงแรมธารา โรงแรมแกรนด์การ์เด้นท์ จึงพร้อมใจกันปิดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย.2563 และคาดว่าจะปิดให้บริการหมดทุกแห่งภายในสัปดาห์นี้ ส่วนโรงแรมมารีน่ากำลังทยอยจัดเก็บสิ่งของภายในโรงแรมเพื่อเตรียมปิดตัวในอีก 2-3 วันข้างหน้าสำหรับพนักงานของโรงแรมในช่วงระหว่างปิดให้บริการ ก็ยังไม่ได้ประกาศปลดพนักงาน โดยจะดูแลต่อไป แต่จะให้ไปใช้สิทธิช่วยเหลือของประกันสังคมที่จะจ่ายเงินทดแทนการหยุดงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวัสโควิด-19 ในวงเงิน 50%

นอกจากนี้ ได้ส่งหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความอนุเคราะห์งดเว้นค่าธรรมเนียมส่วนต่างการจัดเก็บรายได้ และส่งหนังสือถึงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่องดเว้นการจัดเก็บภาษีป้ายแล้ว และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ก็จะขอความอนุเคราะห์พิจารณาลดหรืองดเว้นภาษีโรงเรือนด้วย


ทั้งนี้ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็นสงครามไร้อาวุธที่สร้างความเดือดร้อนต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด แตกต่างจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและไม่เกิน 2 สัปดาห์สถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ขอให้กำลังใจผู้ประกอบการ และพนักงานโรงแรมรวมทั้งคนไทยทั่วประเทศ ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุด
ด้านนายสมโภช หงษ์กิตติยานนท์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมาซึ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของห้องพักและโรงแรมมีผู้มาใช้บริการน้อยมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการส่วนใหญ่คือชาวมาเลเซีย เมื่อประกาศล็อกดาวน์ประเทศมาเลเซีย ลูกค้าที่มาใช้บริการจึงแทบเป็นศูนย์ ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งปิดเมือง และมีมาตรการควบคุมการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดังนั้นคณะผู้บริหารโรงแรมเก็นติ้งจึงมีมติ ให้ปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. ส่วนพนักงานของโรงแรมซึ่งมีอยู่ 130 คน ทางโรงแรมก็จะยังดูแลต่อไปโดยให้เป็นค่าตอบแทนครึ่งเดือน บวกกับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงเกิดวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ยืนยันยังไม่มีนโยบายปลดพนักงาน

พร้อมเน้นย้ำว่าโรงแรมเก็นติ้ง มีมาตรการชัดเจนว่าหลังจากนี้พนักงานทุกคนยกเว้นผู้ที่ต้องเข้าดูแลความเรียบร้อยภายในโรงแรม จะต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน และงดออกนอกเขตจังหวัด เพื่อสนับสนุนมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายภายใน 1 เดือน แต่หากยังมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้ก็อาจต้องใช้ระยะเวลามากถึง 3 เดือนในการแก้ปัญหา
Previous Post
Next Post

post written by: