25.3.63

พบนักศึกษามรภ.บ้านสมเด็จฯติดโควิด สั่งปิดมหา'ลัยฆ่าเชื้อ กักตัวเพื่อนใกล้ชิดพบนักศึกษามรภ.บ้านสมเด็จฯติดโควิด สั่งปิดมหา'ลัยฆ่าเชื้อ กักตัวเพื่อนใกล้ชิด 

โควิด-มรภ.บ้านสมเด็จฯ / เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก BSRU News ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศว่า ประกาศห้ามเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563 โดยเด็ดขาด มหาวิทยาลัยปิดเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยยกเว้น ผู้บริหารที่เข้ามากำกับดูแล และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่จำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ คำแถลงของอธิการบดี เรื่อง การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระบุว่า มีรายงานจากวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 แจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าข่ายติดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย จึงประสานงานเพื่อดำเนินการให้รับการตรวจสอบการคัดกรอง ตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
และได้รับการยืนยันว่านักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้ได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้ในการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 25 มี.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

Previous Post
Next Post

post written by: