5.3.63

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ "เกาหลี-จีน-อิตาลี-อิหร่าน" เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตราย


ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ "เกาหลี-จีน-อิตาลี-อิหร่าน" เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตราย

วันนี้ (5 มี.ค. 63) เวลา 18.20 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งท้องที่นอกราชอาณาจักรดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ประเทศ ดังนี้
1. สาธารณรัฐเกาหลี  
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
3. สาธารณรัฐอิตาลี และ
4. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ทั้งนี้ การประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ตนเองลงนาม ซึ่งมีเขตติดโรคติดต่ออันตรายอยู่ 9 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่หายไปหลังจากมีการเปิดเผยว่าจะมีการหารือกันใหม่แล้วมีการประกาศในวันนี้ก็คือ ญี่ปุ่น เยอรมนี ไต้หวัน ฝรั่งเศส และสิงคโปร์
ขอขอบคุณ
ภาพ :AFP
Previous Post
Next Post

post written by: