3.3.63

รพ.จุฬาฯ งดคลินิกตรวจสุขภาพคนไทยและต่างชาติรพ.จุฬาฯ งดคลินิกตรวจสุขภาพคนไทยและต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่องการให้บริการผู้ป่วยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยในประกาศ ได้มีการอ้างถึง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติประกาศให้ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของไทย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และลดความคับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้
1. งดบริการตรวจสุขภาพคนไทย ณ คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร ภปร ชั้น 16 แต่ยังคงให้บริการคลินิกอื่นๆ ตามปกติ
2. งดบริการตรวจสุขภาพของคนต่างชาติ ณ คลินิกตรวจสุขภาพ อาคาร ภปร ชั้น 16
3. งดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการชุมนุม หรือมีคนแออัดและคับคั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  มีการออกประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับประชาชนที่จะไปใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-2256-4000 กด 0


Previous Post
Next Post

post written by: