25.3.63

นายก ประยุทธ์ เรียกพบ ผบ.ทหารสูงสุด-รัฐมนตรี หลัง พรก.ฉุกเฉิน ประกาศเป็นทางการนายก ประยุทธ์ เรียกพบ ผบ.ทหารสูงสุด-รัฐมนตรี หลัง พรก.ฉุกเฉิน ประกาศเป็นทางการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เชิญ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าพบ บนตึกไทยคู่ฟ้า

ซึ่งคาดเป็นการหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ประกาศใช้ออกมาหลัง พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ โดยใช้เวลาหารือกว่า 30 นาที จากนั้นเวลา 15.50 น. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า

จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนด 16 ข้อ โดยจะมีรายละเอียดของการ เปิดปิดสถานที่ ข้อห้ามต่างๆ เช่น

ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์ การเดินทางไปยังต่างจังหวัด ซึ่งจะมีมาตรการการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้น แต่ไม่มีการกำหนดเวลาเข้าออกเคหสถาน (หรือเคอร์ฟิว) การให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน

การควบคุมการนำเสนอข่าวสารให้เป็นไปในทิศางเดียวกับรัฐ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินคดีกับข่าวที่มองว่าเป็นข่าวปลอม หรือเฟกนิวส์ เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นต้น
Previous Post
Next Post

post written by: