15.3.63

เผยรอศูนย์ป้องโควิด ชงเลื่อนวันหยุดสงกานต์


เผยรอศูนย์ป้องโควิด ชงเลื่อนวันหยุดสงกานต์
 
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 16 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้ปิดผับและสถานบันเทิง รวมถึงการเลื่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ออกไป และปิดพื้นที่บางจุด ว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คงจะได้หารือกันในเรื่องนี้ ใครมีอะไรก็ไปเสนอในนั้น แต่ตนไม่ทราบว่าเขาจะเสนออะไรบ้าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนพิจารณาและเสนอ ต้องรอผลหลังการประชุม เรื่องนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขาอาจมีความคิดที่จะทำ แต่ขอนำปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อน

เมื่อถามว่าสามารถใช้กฎหมายบางฉบับมาควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า  ไม่น่าจะรำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาใช้ได้ เพราะเป็นคนละส่วนกัน  ส่วนจะเป็นกฎหมายใดนั้นต้องพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง
Previous Post
Next Post

post written by: