27.3.63

คลัง ย้ำ เงิน 5 พันบาท จากการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com โอนเข้าทุกบัญชีธนาคาร
คลัง ย้ำ เงิน 5 พันบาท จากการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน.com โอนเข้าทุกบัญชีธนาคาร

คลัง ย้ำ ไม่ต้องเปิดบัญชีแบงก์ใหม่ เงิน 5,000 บาท เข้าบัญชีทุกแบงก์ตามที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอแค่คนลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุลตรงกับสมุดบัญชีพอ!
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับสิทธิ์ตาม มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเว็บไซต์ จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือเพื่อลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้ใกล้ชิดช่วยลงทะเบียนให้ได้
ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ ที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพราะขั้นตอนการจ่ายเงิน กระทรวงการคลังสามารถโอนเงินไปได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้วและได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีเงื่อนไขเพียงชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้

นอกจากนี้ สามารถเลือกให้โอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนก็ได้ โดยประชาชนจะได้รับเงินเร็วที่สุด 7 วันทำการหลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดให้การลงทะเบียนและจ่ายเงินเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนมากที่สุด และให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

สรุป ผู้ที่มีสิทธิ์จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐโดยโอนเงินเข้าทั้งบัญชีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์
Previous Post
Next Post

post written by: