26.3.63

แนะนำ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เช็กง่ายๆ ประเมินความเสี่ยงติดโควิด-19 หรือยัง
แนะนำ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เช็กง่ายๆ ประเมินความเสี่ยงติดโควิด-19 หรือยัง


ยิ่งกลัว ยิ่งจิตตก ภูมิต้านทานต่ำ นี่คือภาวะของหลายคนท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จนทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่มียอดผู้ป่วยทะลุพันรายแล้ว การประเมินความเสี่ยงติดโควิด-19 ของตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญในตอนนี้ ทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ที่มีให้บริการแล้ว


ยิ่งกลัว ยิ่งจิตตก ภูมิต้านทานต่ำ นี่คือภาวะของหลายคนท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จนทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ที่มียอดผู้ป่วยทะลุพันรายแล้ว การประเมินความเสี่ยงติดโควิด-19 ของตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญในตอนนี้ ทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ที่มีให้บริการแล้ว

เริ่มที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค ที่นอกจากมีรายงานสถานการณ์โรคแล้ว ยังมีแบบสอบถาม เพื่อทดสอบระดับความเสี่ยง และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เช่น มีคำถามว่า มีไข้สูง 37.5 องศาฯ มีอาการ เช่น ไอ เจ็บคอ มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ในช่วง 14 วันก่อน หรือ มีประวัติใกล้ชิดใกล้กว่า 1 เมตร เกิน 5 นาที กับผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 14 วันก่อนหรือไม่


เมื่อตอบคำถามครบ 8 ข้อแล้ว ก็กดดูผลลัพธ์การประเมิน ซึ่งมีความเสี่ยง 4 ระดับ คือ ระดับความเสี่ยง 1 มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว คือล้างมือ สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงที่แออัด

ระดับความเสี่ยง 2-4 นอกจากมีคำแนะนำ คือ ล้างมือ สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงที่แออัด ยังมีคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง คือระดับ 2 ระบุว่า คุณอาจเป็นโรคอื่น ถ้า 2 วันอาการไม่ดีให้ไปพบแพทย์

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน DDC-Care ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ร่วมกันพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตราย ซึ่งจะต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน

กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพบอาการ ระบบ DDC-Care ยังสามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการนี้เพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยง เพราะมีการเชื่อมต่อกับโลเกชั่นที่ผู้ใช้มือถือเปิดระบบเชื่อมต่อไว้

นอกจากนี้ บุคคลที่อาจติดต่อกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวยังสามารถดาวน์โหลดแอปฯ นี้เพื่อรายงานสุขภาพเป็นเวลา 14 วันเช่นเดียวกัน ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดแอปฯ นี้ ผ่าน QR Code ณ จุดคัดกรองด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าไปดาวน์โหลดผ่านมือถือ ค้นคำว่า DDC-Care ได้

ย้ำว่าถ้าใครสงสัยว่าตัวเองเสี่ยงแค่ไหน และอยากไปหาหมอทันที ขอให้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เพื่อไม่เพิ่มภาระให้หมอ และพยาบาล ที่ขณะนี้กำลังงานหนักรับมือผู้ป่วยที่กำลังเพิ่มขึ้น.

ที่มา :  เว็บไซต์กรมควบคุมโรค และ เว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
Previous Post
Next Post

post written by: