18.3.63

ผวจ.สั่งคนเข้าใกล้ "นายกไก่" กักตัวเอง หลังพบนำเชื้อโควิด-19 มาติดเมีย
ผวจ.สั่งคนเข้าใกล้ "นายกไก่" กักตัวเอง หลังพบนำเชื้อโควิด-19 มาติดเมีย

กรณี นายกไก่ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่าติดโรคโควิด-19 หลังไปสนามมวยเดียวกับดาราหนุ่ม แมทธิว ดีน ซึ่งนายกไก่ได้ไปออกงานในจังหวัดมากถึง 21 งาน และเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ได้มีผลตรวจออกมาว่า นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ภรรยา นายกิตติ หรือนายกไก่ ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว ทันทีได้รับทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ว่า นายกไก่ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ และผู้ใกล้ชิดกับนายกไก่ รวมจำนวน 5 ราย ได้ไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลเปาโล และได้รับผลการตรวจในวันที่ 17 มีนาคม ผลการตรวจพบว่า นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนผู้ใกล้ชิดอีก 4 ราย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่า ในกลุ่มเสี่ยงของ "นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา" หรือนายกไก่ รวม 10 อำเภอ มีกลุ่มความเสี่ยงสูง 308 ราย กลุ่มความเสี่ยงต่ำ 162 ราย รวม 470 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างกักตัวเอง 14 วันรอดูอาการ

ขณะที่ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศใช้มาตรา 35 กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำนาจในพื้นที่ของตนตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 อีกทั้ง เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ปิดสถานบันเทิงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2563

ประกอบด้วย ร้าน 90 บาร์&เรสเตอรอง, ร้านโรงเบียร์แปดริ้ว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, ปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาฉะเชิงเทรา และเอส เอฟ ซีเนม่า สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2563 ยกเลิกสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ เป็นเวลา 19 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2563 และปิดฟิตเนสและสถานโยคะทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2563 ซึ่งซุ้มไก่ชน ส.ศรศรี ซึ่งเป็นซุ้มไก่ชื่อดังในอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับปฏิบัติตามทันที โดยสั่งไม่ห้ามคนนอกซุ้มเข้ามาด้านใน เพื่อลดความสุ่มเสี่ยง รวมทั้งมีการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพื้นที่บริเวณที่เลี้ยงไก่ชนทุกวัน

นายเทิดพงษ์ มูลวงษ์ อายุ 40 ปี คนดูแลไก่ชนในซุ้ม เผยว่า ตอนนี้มีไก่พร้อมชน แต่ไม่สามารถนำไปชนได้ เพราะบ่อนใหญ่ปิด ซึ่งต้องนำไก่ชนออกมาซ้อมทุกวันแทน โดยบอกว่าหากไปบ่อนใหญ่ก็มีมาตรการในการป้องกันสูง โดยเฉพาะการฆ่าเชื้อ หรือใส่หน้ากากอนามัย ส่วนร้านอาหารในพื้นที่ก็ปิดให้บริการตามคำสั่งของผู้ว่าทันที พร้อมทำความสะอาดร้านทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่จะมาใช้บริการ
ล่าสุด วันที่ 18 มี.ค. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีผู้ที่สัมผัสใกลัชิดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค-19) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง และยังไม่ได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

โดยให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2563 ที่มีการพูดคุยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที อยู่ในบริเวณที่ปิด เช่น รถยนต์ ที่ไม่มีการถ่ายเทอากาศ หรือร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันในระยะ 2 เมตร ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ผู้สัมผัสใกล้กับผู้ป่วย กักตัวที่บ้าน แยกนอน แยกเครื่องใช้ส่วนตัว เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.ให้ผู้สัมผัสใกล้กับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้รายงานตัวโดยผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 09-4792-2525 โดยไม่ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ หากผู้สัมผัสโรคไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 อาจมีความผิดตามมาตรา 55 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 45 วรรค 3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค 19 ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทราโควิด-19 สายด่วน 09-4792-2525 และ 0-3851-1208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง.

----------------------------
ที่มาข่าวไทยรัฐ
Previous Post
Next Post

post written by: