20.3.63

แรงงานพม่า ติดค้างชายแดนบ้านพุน้ำร้อน หลังประกาศปิดด่านหนี "โควิด-19"แรงงานพม่า ติดค้างชายแดนบ้านพุน้ำร้อน หลังประกาศปิดด่านหนี "โควิด-19"

แรงงานชาวพม่า ร่วม 200 คน และมีคนไทย ติดค้างที่ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อดกลับประเทศ หลังมหาดไทยประกาศปิดด่านหนี "โควิด-19" รวม 14 วัน จากกรณี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตติดต่อชายแดนทุกจังหวัด เพื่อให้พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ต่อมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1191/2563 เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนชั่วคราว และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่มีระยะทางกว่า 371 กิโลเมตร
ล่าสุด เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 มี.ค. 63 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาทั้งหญิงและชายประมาณ 200 คนเดินทางกลับมาจากสถานที่ทำงาน หลายจังหวัด มุ่งหน้ากลับประเทศของตนเองแต่ปรากฏว่าไม่สามารถข้ามชายแดนไปได้ เนื่องจาก ทางการไทย ทำการปิดด่าน และห้ามคนไทยและชาวเมียนมาข้ามแดนโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้ แรงงานทั้งหมดยังคงติดอยู่ที่ฝั่งไทย ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ําร้อน
ทางด้าน แรงงานชาวเมียนมา เล่าว่า แรงงานทั้งหมดมาจากหลายสถานที่ ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ สมุทรสาคร ประมาณ 200 คน หากกลับประเทศไม่ได้ พวกตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไร และคงต้องอยู่ฝั่งไทยไปจนกว่าจะครบระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเหตุการณ์ยังสงบ โดยมีเจ้าหน้าที่ ตม.คอยประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้เข้าใจตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
Previous Post
Next Post

post written by: