19.3.63

อัปเดตรายจังหวัด ที่ไหนมีผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว จังหวัดไหนยังรอดอัปเดตรายจังหวัด ที่ไหนมีผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว จังหวัดไหนยังรอด
ไวรัสโควิด-19 บุกรายภูธรต่างจังหวัด เช็กเลยขณะนี้ มีจังหวัดไหนพบผู้ป่วยแล้ว จังหวัดไหนมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังและจังหวัดไหนยังปิดเมืองเอาอยู่ไม่มีผู้ป่วยโคโรนา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดย ณ เช้าวันที่ 20 มี.ค.2563 สามารถอัปเดตข้อมูลจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนผู้มีความเสี่ยง เส้นทางเฝ้าระวังได้ ดังนี้

Previous Post
Next Post

post written by: