16.3.63

"บุรีรัมย์ล็อกดาวน์" จังหวัดแรก ประกาศปิดเมืองสู้โควิด-19 เจ็บแต่จบ


"บุรีรัมย์ล็อกดาวน์" จังหวัดแรก ประกาศปิดเมืองสู้โควิด-19 เจ็บแต่จบ
 

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ใช้ยาแรงสุด สั่งปิดเมืองป้องกันโควิด-19 ระบุยอมเจ็บเพื่อจบ ถึงแม้ไม่พบคนติดเชื้อ ใช้มาตรการสาธารณสุข คัดกรองคนเข้าจังหวัด สั่งปิดสถานบริการทุกแห่ง ห้ามจัดงานบุญ งานสังสรรค์ ที่มีคนรวมกันเกิน 50 คนวันที่ 16 มี.ค.63 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ฝ่ายกฎหมาย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเร่งด่วน เพื่อหามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด เพราะมีประเด็นที่ขัดแย้งกันของคณะกรรมการ ระหว่างการใช้มาตร 22 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ คือการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรา 35 คือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่ออย่างเฉียบขาด หลังประชุมใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงมีการลงมติ โดยทุกคนเห็นต้องกันว่าควรจะใช้มาตรการแบบเฉียบขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ตาม
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยภาพรวมของโลกและของประเทศไทย ถือว่ารุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย เฝ้าระวังอีกเป็นจำนวนมาก

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) สะสมแล้ว 46 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 15 ราย ยังเหลือที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีก 31 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังกลุ่มผู้ติดตามเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านสะสมรวม 567 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 194 ราย ยังติดตามเฝ้าระวังที่ยังไม่ครบ 14 วัน อีก 373 ราย

"สถานการณ์ที่ปรากฏ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่นิ่งนอนใจเพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข มีการคัดกรองไข้ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ทั้งการคัดกรองที่สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรมที่พัก และหมู่บ้าน กิจกรรมนายก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ด้วยการเคาะประตูบ้าน

นอกจากนี้ยังมีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่การเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป
2. หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค สั่งให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่น การจัดประชุมสัมนากิจกรรมบันเทิง สันทนาการ การจัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา การบวชเณรภาคฤดูร้อน รวมถึงตลาดนัดคลองถม และตลาดเซราะกราว
3. การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ให้มีการจัดหอผู้ป่วย ยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้องความดันลบ ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 จะต้องมีความพร้อมได้แก่ ห้องแยก นอกจากนี้ด้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งจะสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า มาตรการครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดแรกที่ใช้ยาแรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งทีมงานได้ตัดสินใจแล้วว่า "ยอมเจ็บเพื่อจบ" ไม่ให้โรคโควิด-19 มาระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์.
Previous Post
Next Post

post written by: