8.3.63

กระบี่ นักท่องเที่ยวหาย กลายเป็นเมืองสงบสุข คาดโควิด-19 กระทบยาว 6 เดือน


กระบี่ นักท่องเที่ยวหาย กลายเป็นเมืองสงบสุข คาดโควิด-19 กระทบยาว 6 เดือนโควิด-19 ทำนักท่องเที่ยวลด คาดกระทบยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้ประกอบการที่กระบี่ ใช้โอกาสปรับปรุงร้านรับท่องเที่ยวหลังวิกฤติ ผวจ.สั่งบิ๊กคลีนนิ่งทุกวันพุธ ช่วยฆ่าเชื้ออีกทางหนึ่ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ตามหัวเมืองต่างๆ ในประเทศไทย ในส่วนของ จ.กระบี่ บรรยากาศ นทท.ชาวต่างชาติลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่นอกแหล่งท่องเที่ยว อย่างเช่นในตัวเมืองกระบี่ ถนนหลายสายเข้าสู่ภาวะเงียบเหงา ไร้นักท่องเที่ยวออกมาเดินเที่ยวเหมือนเช่นปกติที่ผ่านมา

 ขณะที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายย่อย อาทิ ร้านอาหาร ร้านรถเช่า ร้านขายทริปท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ต่างพากันใช้โอกาสนี้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารร้านค้า
จากการสอบถามผู้ประกอบการหลายราย ต่างเตรียมรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่จะตามมาหลังจากนี้ บางรายต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่น การลดเวลาการทำงานของพนักงาน แทนการเลิกจ้าง โดยผู้ประกอบการเตรียมรับมือผลกระทบในระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหลังจากนี้


ขณะที่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ได้บอกให้ผู้ประกอบการ ใช้วิกฤติครั้งนี้ ในการปรับปรุงสถานประกอบการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการเก็บกวาด ทำความสะอาดและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่ง เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และรอรับการท่องเที่ยวหลังจากผ่านพ้นวิกฤติ รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

Previous Post
Next Post

post written by: