22.3.63

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค โควิด 19 พบพนักงานสำนักงานใหญ่ป่วย แต่ไม่ได้พบปะลูกค้า สั่งกักตัวเพื่อนพนักงานที่เหลือ 14 วัน


 ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค โควิด 19 พบพนักงานสำนักงานใหญ่ป่วย แต่ไม่ได้พบปะลูกค้า สั่งกักตัวเพื่อนพนักงานที่เหลือ 14 วัน

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแจ้งเหตุได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่ามีพนักงานธนาคารสำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 34 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า โดยพนักงานคนดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้กักตัวเองในที่พักทันที และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พนักงานได้รับทราบจากเพื่อนที่สังสรรค์ด้วยกันที่ไม่ใช่พนักงานธนาคารว่า เพื่อนป่วยเป็นโรค COVID-19 พนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจคัดกรองทันที และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

            อนึ่ง จากการสืบประวัติโดยละเอียดในช่วง 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อ COVID-19 พนักงานไม่มีการพบปะลูกค้าแต่อย่างใด โดยธนาคารได้แจ้งผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าวเพื่อทำการกักตัว 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 เพิ่มเติม

            เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน อาคารราษฎร์บูรณะทุกชั้น ทั้งอาคารทันที และปิดพื้นที่ ชั้น 34 ซึ่งเป็นชั้นที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ จนถึงวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้รายงานกระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

            ทั้งนี้ สำหรับการปิดสาขาสวนผักและสาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ว่ามีลูกค้าที่เคยมาใช้บริการสาขาถนนสวนผัก และสาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 นั้น ธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าติดเชื้อ COVID-19 จริง แต่ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานธนาคารทั้ง 2 สาขา ติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัย ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน รวมถึงให้พนักงานทุกคนในสาขากักตัวเองในที่พัก จนครบ 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสาขา และธนาคารได้ทำการปิดสาขาดังรายละเอียดต่อไปนี้

            1. สาขาถนนสวนผัก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม - วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

            2. สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

            โดยธนาคารได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียง เช่น สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ สาขาเซฟ-อี พุทธมณฑล สาย 2 (ปิ่นเกล้า) สาขาอ้อมใหญ่ สาขาสามพรานได้ตามปกติ 
Previous Post
Next Post

post written by: