7.3.63

พบต้องสงสัยติดเชื้อ 15 คน คนไทยที่เดิทางจากเกาหลีใต้ถึงสุวรรณภูมิ 88 ราย พบต้องสงสัยติดเชื้อ 15 คน


คนไทยจากเกาหลีใต้ถึงสุวรรณภูมิ 88 ราย พบต้องสงสัยติดเชื้อ 15 คน กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยถูกแบ่งเป็นหลายกลุ่มพาไปกักตัวที่อาคารรับรองสัตหีบ
 
เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 7 มี.ค.2563 นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) และนายขจรศักดิ์ แก้วจรัส ร่วมกัน รับคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้พร้อมคุมเข้มการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19

 

 โดยที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มียอดผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศเกาหลี สายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน IJ 333 เครื่องลงเวลา 21.10 น. จำนวนผู้โดยสาร 104 คน เป็นคนไทย 88 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้ 66 คน หลังการตรวจคัดกรองพบเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อเนื่องจากมีไข้สูง จำนวน 15 ราย จึงส่งเข้ารับกระบวนการทางสาธารณสุขน.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้มีเที่ยวบินจากประเทศเกาหลี 4 เที่ยวบิน เที่ยวบินแรกมีผู้โดยสาร 104 คนเป็นคนไทย 88 คน ใน 88 คน เป็นผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูง 66 คน และตรวจพบมีไข้ 15 คน จะถูกส่งไปตรวจตามกระบวนการของสาธารณสุข ว่าเป็นไข้ปกติหรือติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ และได้แบ่งผู้โดยสารคนไทยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 กลุ่มผีน้อยที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวไปกักตัวที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเข้าขบวนการของสาธารณสุข ส่วนผู้โดยสารที่เหลือจะถูกพาไปที่ สถานีดับเพลิงสุวรรณภูมิ เพื่อแยกเดินทางไปที่จุดคัดกรองของภาค 14 วัน เหมือนกันและมีทั้งหมด 4 ภาค ส่วนผู้โดยสารที่ไม่มีส่วนในกลุ่มเสี่ยงทางสาธารณสุขจะได้ติดตามไปคอยดูต่อไป
---------------------

Previous Post
Next Post

post written by: