3.3.63

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงในปี 2563

 

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงในปี 2563

 

อันดับ 1 คือธุรกิจเช่าหนังสือ

อันดับ 2 ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร

อันดับ 3 ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

อันดับ 4 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร

อันดับ 5 ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้

อันดับ 6 ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม

อันดับ 7 ธุรกิจคนกลาง

อันดับ 8 ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ Storage media เช่น CD, DVD, Blu-Ray, External Hard Drives,

อันดับ 9 ธุรกิจดั้งเดิมที่ไม่มีดีไซน์และใช้แรงงานสูง

อันดับ 10 ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน และธุรกิจร้านถ่ายรูป

ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, workpointnews
Previous Post
Next Post

post written by: