28.2.63

"ผญาทำนายเหตุการณ์โลกเมื่อถึงกึ่งพุทธกาล" ซอมเบิ่งเด้อสองพันห้าโลกาสิไหวหวั่น โลกสิผันเปลี่ยนปิ้นหินแผ่นล้านสิลอยน้ำดังสโนว์
"ผญาทำนายเหตุการณ์โลกเมื่อถึงกึ่งพุทธกาล"ซอมเบิ่งเด้อสองพันห้าโลกาสิไหวหวั่นโลกสิผันเปลี่ยนปิ้นหินแผ่นล้านสิลอยน้ำดังสโนว์คนสิโสเสียถิ้มของดีมีคุณค่าไปเอาหมากน้ำเต้าของเบานั้นว่าดี
แก่นจันทน์มีค่าล้ำผัดนำไปแลกตะกั่วเจ้าหัวถมแม่น้ำนทีกว้างขาดเขิน ....เบิ่งกันดีๆพี่น้องเอ๋ย...ประเทศชาดสิลมจม เพราะความโลภของมนุษย์

 • เงินสิเป็นพระเจ้าข้าวสิเกิดเป็นหนอน

 • ไม้ไผ่อ่อนไล่คาบช้างกวางฟานเต้นไล่เสือ

 • เมียบ่ยำเกรงย้านผัวตนคือเก่า

 • ฝูงลูกเต้าบ่ฟังเฒ่าพ่อแม่ตน

 • คนสิเกิดเดือดฮ้อนบ่คือก่อนคราวหลัง

 • ศิษย์บ่ฟังคำครูด่าเถียงบ่เกรงย้าน

 • อันธพาลสิมีหน้าพาลาสิเป็นใหญ่

 • ไพร่กระจอกงอกง่อยสิเป็นเจ้านั่งเมือง

 • เคยฮุ่งเฮืองกลายเป็นเศร้าบ้านเมืองเฮาสิเป็นป่า

 • วัดสิกลายเป็นบาร์พระสิเป็นไก่น้อยข้าวสารเต้นคาบคอ

 • จบละน้อบ่อนหั่นสองพันปลายใกล้สิหม่อ

 • จอต่อกุนผัดแห่งฮ้ายไฟสิไหม้ทั่วแผ่นดิน

 • ฝนตกรินน้ำถ่วมข้าวทั้งภูเขาดินถล่ม

 • เกิดลมใหญ่พัดบ้านเพม้างหมุ่นสลาย

 • แผ่นดินไหวโลกสะอื้นคลื่นใหญ่สึนามิ

 • จักสิทำแนวใด๋จังสิหนีไปพ้น

 • ขนของหนีจากคลื่นขึ้นฝั่งมาเจอปืนใหญ่

 • สงครามลุกเป็นไฟฆ่ากันตายทุกหย่อมหญ้าบ่มีเว้นแต่ละวัน

 • ใผก็กัดฟันสู้ดุดันหันปืนใส่

 • ยิงกันตายบ่หน่อยหลายร้อยนับบ่ไหว

 • ทั้งเกิดเจ็บป่วยไข้ตายไปน่าอนาถ

 • โรคระบาดพยาธิฮ้ายหายาแก้กะบ่มี

 • โลกเฮานี้จังแม่นเกิดอุบาทว์ฮ้ายต่างจากเก่าคราวหลังแท้นอ

 • เพราะพวกเฮาขาดศีลธรรมจังได้เป็นแนวนี้

 • ไล่คนดีออกจากบ้านไปเอาพาลมาตุ้มไพร่

 • ภัยพิบัติเกิดขึ้นเมืองบ้านก็วุ่นวาย

 • ทั้งเกิดโจรผู้ฮ้ายยาดยิงชิงของ

 • ไผ่ผู้มีเงินทองสินั่งยามจนแจ้ง

 • ข้าวของแพงการขายซื้อมันบ่คือตั้งแต่เก่า

 • เพราะคนเฮาใจบาปฮ้ายบ่มีเอื้ออ่าวธรรม

 • ยุคผู้นำหมดศีลห้าโลกาสิปั่นป่วน

 • เกิดฉนวนสงครามฮ้ายทำลายกันบ่เว้นหว่าง

 • กลางคืนลุกเป็นควันกลางวันลุกเป็นไฟ

 • ใจคนฮ้อนอูดเอ้ามีแต่เศร้าบ่อชื่นบาน ท่านเอย

 • ทางทหารการบ้านการเมืองก็เคืองขุ่น

 • เกิดวุ่นวายอยู่ทุกหม่องได้หลงฮ้องป้าดสิโท

 • ใผก็โสสิได้เป็นใหญ่ขึ้นครองเมือง

 • เถียงกันไปเถียงกันมาโลดบ่มีแนวได้

 • เกิดฉิบหายวายวุ่นชุลมุนอลหม่าน

 • ราชการเห็นแก่ได้ไทยบ้านบ่เชื่อถือ

 • บางลุกฮื่อขึ้นต่อต้านเผด็จการปกครองใหม่

 • ใผเข้ามาก็หาหม่องสิได้ใจเลี้ยวบ่ซื่อตรง

 • พากันโกงกินบ้านฉ้อราษฎร์บังหลวง

 • บ่ห่วงเลยทางธรรมบาปกรรมสินำต้อง

 • เห็นแก่ตนและพวกพ้องพี่น้องฮ่วมสายโลหิต

 • คิดลำเอียงเห็นแก่ตัวชั่วปานใดก็ทำได้

 • จักสิว่าใผแหล่วแนวมันเป็นเหมิดทุกบ่อน

 • เอาวัวอ่อนใส่แอกล้อตำตอไม้ผัดแห่งดัน

 • อันธพาลปกครองบ้านก็คือกันให้ซอมเบิ่ง

 • สภาแตกกระเจิงยุบพรรคใหญ่ไล่พรรคน้อยคอยท่าเบิ่งเอา

 • เขาสิพากันประท้วงทั้งเมืองบ่หยุดหย่อน

 • เว้าแต่บ่อนขี้ฮ้ายขายหน้าด่าประจาน

 • กระบวนการโต้แย้งขัดแย้งทางการเมือง

 • เกิดขัดเคืองในใจใส่ร้ายกันบ่มีเว้น

 • เป็นคือแฮ้งคาบซี้นบินไปใสเขาก็ไล่

 • ตามตีเอาให้ได้บ่ยอมให้โตอื่นกิน

 • แฮ้งโตใด๋ได้ตอนซี้นคาบบินเวิ่นเทิงเวหา

 • บ่ทันดนเขาก็มาไล่ตีเอาไปจ้อย

 • เบิ่งเลือดตกยางย้อยทำร้ายกันยาดต่ำแหน่ง

 • แย่งกันไปแย่งกันมาด่ากันอยู่สู่มื้อพอปานหมื่อกับถ่านไฟ

 • อยู่ใกล้กันบ่ได้หาแต่เรื่องทางสิผิด

 • คิดอิจฉาริษยาฆ่าฟันเพม้าง

 • ใผก็หวังอยากได้เป็นใหญ่นายคน

 • ประชาชนเลยสิตายหน่ายผู้นำพาวุ่น

 • ทั้งขาดดุลการค้าเงินตราก็ตกต่ำ

 • ทุกข์ท่อใด๋ผัดแห่งซ้ำเหยียบย่ำบ่มีเซา

 • การเฮ็ดนาขายข้าวสวนปอฮั่วไฮ่

 • นายทุนเป็นผู้ขายได้กำไรแม่นพ่อค้าเขาพุ้นผู้บ่ทำ

 • พวกผู้นำเห็นแก่ปากท้องของนายทุนผัดมีค่า

 • บัดห่าของชาวนาราคาตกต่ำต้อยปานหอยน้อยเกือกขี้ดิน

 • จักแม่นซินหยังแหล่วชะตากรรมของชาวไฮ่

 • โตละเฮ็ดสิตายเขามาขายจ่ายซื้อจักใผแท้แม่นเจ้าของ

 • ของนายทุนราคาสูงเพียงฟ้าแต่ว่าของชาวนาราคาผัดตกต่ำ

 • ส่วนราคาน้ำมันแพงขึ้นนำสู่มื้อคนซื้อโลดสิตาย

 • ของชาวไฮ่ขายปลีกย่อยของพ่อค้าคนกลางส่งออกตลาดใหญ่

 • คอมพิวเต้อร์เครื่องไฟของเขามีค่าล้นของเฮาด้อยค่าบ่มี

 • ของบิ๊กซีและเซเว้นแพงไปเหมิดทุกอย่าง

 • ของพ่อค้าคนกลางแพงฮอดไม้จิ้มแข้วขายได้ทุกประการ

 • น่าสงสารแต่ชาวบ้านผู้ทำงานขั้นต่ำ

 • ผู้หาเช้ากินค่ำทำท่อใด๋กะบ่ได้เงินสิใช้กะบ่พ้อ

 • ผู้จนน้อจังแม่นจนเอาฮ้ายผู้มีหลายจนล้นหลั่ง

 • เป็นดังไหใหญ่ล้นไหน้อยผัดบ่เต็ม

 • พุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้สองพันปลายสิเห็นแน่

 • คนทั้งหลายสิแหนแห่นำเงินคำกำแก้วยอให้ผู้ใหญ่สูง

 • แต่ว่าฝูงคนไฮ้ชาวนาหน้าต่ำ

 • บ่มีใผสิหล่ำเยี่ยมยามจนไฮ้ดังไหน้อยแห่งไงผง

 • หงส์ผู้สูงศักดิ์กล้ากาสังมาแซมซอด

 • นอนกอดข่างแฝงซ้อนฮ่วมเตียง

 • ถาดทองคำขัดเกี้ยงเหลืองงามดูสง่า

 • หมาขึ้นไปนั่งเทิ้งเทิงขี้ใส่นำ

 • คือผู้นำปกครองบ้านอันธพาลตุ้มไพร่

 • ใช้อำนาจผิดหน้าที่หาความดีบ่ได้ใจเลี้ยวบ่ซื่อตรง

 • โต๊ะตั่งแท่นแม่นหม่องนั่งของบัณฑิต

 • แต่คนพาลมาใช้สิทธิ์ขึ้นนั่งแทนเป็นเจ้า

 • เผยคัมภีร์ออกมาเว้าเอาพระธรรมออกมาว่า

 • ประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นคำเว้าต่อนผญา

 • สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

 • ความชั่วฮ้ายทั้งหลายให้เว้นห่าง

 • กุสะลัสสูปะสัมปะทา

 • มาทำดีทุกอย่างดังพระองค์ทรงชี้

 • สะจิตตะปะริโยทะปะนัง

 • ทำจิตใจให้เบิกบานดังพระจันทร์ใสแจ้ง

 • แพงศรีสร้อยพลอยนิลล้ำค่า

 • ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้อาศัยซ้นฮ่มเงา

 • ยึดเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่เพิ่งนำชีวิต

 • บ่ให้ผิดตามคำสอนที่พระองค์ทรงวางไว้

 • เฮาสิสุขไปหน้าปวงประชาเจริญฮุ่ง

 • มาบำรุงรักษาพุทธศาสน์สืบไว้ให้คนฮู้ชั่วดี

 • ธรรมวินัยสิตั้งมั่นบ่มีวันสิเสื่อมง่าย

 • ขอให้เฮาทั้งหลายมาซ่อยกันสืบสร้างทรงไว้ศาสนา ท่านเอย

 • ข้าขอน้อมกราบไหว้องค์เอกสัพพัญญู

 • พระบรมครูสอนโลกโลกากว้าง

 • สัตว์ทั้งปวงอาศัยซ้นใต้ฮ่มโพธิ์ศรี

 • พระมุนีตรัสสอนบอกทางแสดงชี้

 • ในคัมภีร์กล่าวไว้มีใจความสามอย่าง

 • เว้นจากทางชั่วฮ้ายให้เฮาสร้างตั้งแต่ดี

 • มีสติเที่ยงมั่นบ่ไหวหวั่นนำใผ

 • ทำจิตใจบริสุทธิ์ดุจดังคำในเบ้า

 • นี้เป็นคำสอนเจ้าองค์พุทโธได้ตรัสสั่ง

 • รวมทุกอย่างไว้ในสามข้อนี้พระองค์ชี้บอกทาง

 • อย่าได้ปะปล่อยว่างหนีห่างคำสอน

 • พระบวรศาสดาพุทธองค์ทรงย้ำ

 • ทำความดีเว้นชั่วฮ้ายและทำใจให้ผุดผ่อง

 • เดินตามครองของพระพุทธเจ้าเฮาสิได้อยู่เย็น ท่านเอย

 • ยามเจ้าเดินโคกกว้างให้หาฮ่มมาบัง

 • เอาพุทโธเป็นที่ตั้ง เอาธัมมังเป็นที่เพิ่ง

 • เอาพระสงฆ์เป็นประทีปส่องใต้ บอกทางให้บัดห่าหลง

 • ยามเจ้าอิดเมื่อยล้าเอาน้ำส่วยสรงสี

 • ยามเจ้ามีความทุกข์เอาพระธรรมสรงล้าง

 • ยามเจ้าหลงทางกว้างเอาพระสงฆ์มาซ่อย

 • เป็นประทีปส่องใต้พอได้ฮู้ฮ่อมทาง
Previous Post
Next Post

post written by: