2.2.63

จีนผวาหนัก! ไข้หวัดนกระบาดซ้ำ หลังเกิดไวรัสโคโรนา สั่งฆ่าสัตว์ปีกเกือบ 20,000 ตัว

 

จีนผวาหนัก! ไข้หวัดนกระบาดซ้ำ หลังเกิดไวรัสโคโรนา สั่งฆ่าสัตว์ปีกเกือบ 20,000 ตัว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงเกษตรจีน รายงานการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ที่ฟาร์มไก่ในเมืองเชาหยาง มณฑลหูหนาน หลังจากไก่ในฟาร์มแห่งนี้ตายจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ไปแล้ว 4,500 ตัวจากทั้งหมด 7,850 ตัว ขณะที่ทางการท้องถิ่นจีนสั่งฆ่าสัตว์ปีก 17,828 ตัว เพื่อป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง แม้ว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกจากการระบาดรอบนี้ทั้งนี้ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจรุนแรงในสัตว์ปีกและติดต่อมาสู่คน จากการสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดสัตว์ ที่ติดเชื้อเป็นเวลานาน

โดยผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้มีโอกาสเสียชีวิตกว่า 50% สูงกว่าโรคซาร์ส (อัตราการเสียชีวิต 10%) และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (อัตราการเสียชีวิต 2%) การระบาดของไข้หวัดนก เมื่อปี 2556 สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจีน เป็นมูลค่าสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท

Cr. ไทยพีบีเอส
Previous Post
Next Post

post written by: