4.2.63

ประมวลภาพ คนไทยจากอู่ฮั่นถึงไทย พากักตัว 14 วัน เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรนา"ประมวลภาพ คนไทยจากอู่ฮั่นถึงไทย พากักตัว 14 วัน เฝ้าระวัง "ไวรัสโคโรนา"ชมภาพ 138 ชีวิต คนไทยจากอู่ฮั่น เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พบ 6 คน มีไข้แต่ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง พร้อมเฝ้าดูอาการ 14 วัน ถ้าไร้เชื้อ "ไวรัสโคโรนา" กลับบ้านได้ทันที

หลังจากช่วงดึกคืนวันที่ 4 ก.พ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคนไทย และเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ FD571 สายการบินแอร์เอเชีย ถึงสนามบินอู่ตะเภาแล้ว ซึ่งมีผู้โดยสาร 138 ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน 16 คน ประกอบด้วย นักบิน 2 นาย เจ้าหน้าที่ช่าง 1 นาย เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค 7 คน เจ้าหน้าที่กงสุล 2 คน และลูกเรือพนักงานต้อนรับ 4 คน รวมอยู่บนเครื่องทั้งสิ้น 157 คนอย่างไรก็ตาม ทุกคนได้ผ่านการคัดกรองโรค และกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว โดยพบมี 6 คน ถูกแยกออกไปที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องจากมีไข้และไอ ขณะที่ 132 คนที่เหลือ ถูกนำไปพักที่อาคารรับรอง อ่าวดงตาล เป็นเวลา 14 วัน เมื่อตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ก็จะได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติต่อไป

Previous Post
Next Post

post written by: