29.1.63

หยุดนำเข้ากล้วยหอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

หยุดนำเข้ากล้วยหอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากจีน ส่งผลกระทบทันทีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนลดลง 0.81% ของการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปจีน หรือปีละ 7,308 ล้านบาท เนื่องจากจีน ต้องหยุดนำเข้าสินค้าเกษตรหลักๆที่ชาวเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลหูเป่ย ที่ประชากรมีกำลังซื้อสูงและมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก กลุ่มที่ได้รับผลกระทบในระยะแรก คือ อาหารสด ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รวมถึงไก่ กุ้ง ปลา ทั้งสดและแช่เย็นแช่แข็ง“สินค้ากลุ่มนี้เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย ผู้นำเข้าไม่สามารถกักตุนได้ในปริมาณมากๆ ล่าสุด สินค้าที่จีนหยุดนำเข้าทันที ได้แก่ กล้วยหอม และหากอีก 3 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผลไม้ที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ เพราะเป็นช่วงผลไม้ออกสู่ตลาดมาก เพราะไทยส่งผลไม้ไปจีน 80% ของผลผลิตรวม การส่งออกที่ลดลง ทำให้ล้ง (ผู้ส่งออกที่รับซื้อผลผลิต) ซื้อผลไม้เพื่อการส่งออกลดลง กระทบต่อการลดลงของราคาที่เกษตรกรขายได้ หากการระบาดเพิ่มความรุนแรงและยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอื่นๆ เช่น ยาง มันสำปะหลัง และพืชน้ำมัน ที่อาจส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง
---------------------
ที่มาข่าวไทยรัฐ
Previous Post
Next Post

post written by: