27.1.63

#ร้อยเอ็ด รถสองแถว...!! รับส่งนักเรียน คันส่งหลุด ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยรถได้ พุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำทุ่งกุลาร้องให้


 #ร้อยเอ็ด รถสองแถว...!! รับส่งนักเรียน คันส่งหลุด ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยรถได้ พุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำทุ่งกุลาร้องให้

รถสองแถว...!! รับส่งนักเรียน คันส่งหลุด ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยรถได้ พุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำทุ่งกุลาร้องให้ ริมถนนสาย บ้านตาหยวก สุวรรณภูมิสายใหม่ บริเวณทางเข้าหนองปลาดุก หมู่ 8 ต ทุ่งหลวง อ สุวรรณภูมิ จ ร้อยเอ็ด มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 27 คน โชคดีทุกคนปลอดภัย

ทราบว่า...ปกติคลองส่งน้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ 4-5 เมตร แต่เนื่องจากภัยแล้ง เมื่อสองสามวันก่อนมีการประชาคมให้ชาวนาสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ใส่สระน้ำในนาของตนเองได้ ทำให้ระดับน้ำเหลืออยู่ที่ประมาณ 1 เมตร จึงทำให้ไม่เกิดการสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้


  (ขอขอบคุณเรื่องจาก Via: Nicha Cha Cha Nirasawong)
Previous Post
Next Post

post written by: