4.12.62

เริ่มจ่ายแล้ว! 6 ธ.ค.นี้ รัฐบาลอนุมัติค่าเก็บเกี่ยวข้าว 500 ต่อ ไร่ (รายละเอียด)


เริ่มจ่ายแล้ว! 6 ธ.ค.นี้ รัฐบาลอนุมัติค่าเก็บเกี่ยวข้าว 500 ต่อ ไร่ (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเพจพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความว่า สิ้นสุดการรอคอย รัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะเกษตรกรรายย่อย อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับ มาตรการดังกล่าว จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกຮຮมการนโยบายข้าว ที่รัฐฯเป็นประธานอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินผ่านธกส.ถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธค 62 ถึง 30 กย 63


นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่าที่คาดการณ์

สำหรับเงินช่วยเหลือนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นา ของชาวนาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ สมมตุิว่ามี 10 ไร่ ก็ได้ 5,000 บาท ตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้จริง แต่ไม่เกิน 20 ไร่

----------------------------
ข่าวทีนิวส์
Previous Post
Next Post

post written by: