9.11.62

ยักษ์ใหญ่…!! ก็ไม่ไหว สั่งพนักงานหยุดงานแล้ว
ยักษ์ใหญ่…!! ก็ไม่ไหว สั่งพนักงานหยุดงานแล้ว

ต้องยอมรับจริงๆ ว่าปัจจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเรากำลังประสบปัญหาเป็นวงกว้าง โรงาน กิจการใหญ่หลายแห่ง ต้องทยอยกันประกาศปิดตัวลงเรื่อยๆ วันที่31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทนิปปอนสตีลสตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม NIPPON STEEL จากประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ออก

ประกาศขอให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวแล้ว โดยระบุข้อความว่า


เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากปัจจุบันภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตของบริษัท ทำให้ไม่สามารถเดินแผนงานงานปกติได้ส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดกำลังการผลิตลงถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการผลิตเป็นระยะชั่วคราวประกอบกับจำนวนวันทำงานในเดือน พ.ย. นี้มีทั้งหมด 24 วัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตสูงกว่ายอดสั่งอยู่มากบริษัท

ดังนั้นบริาัทจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดงานชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ่มครองแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มาตรา75 โดยการหยุดงานดังกล่าวให้มีผลทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงานทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2562

อย่างไรก็ตาม บริบัทฯ อาจมีความจำเป็นให้พนังงานบางส่วน หรือบางคนต้องมาปฎิบัติงานในวันดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งในช่วงที่พนักงานหยุกงานเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะจ่ายดังนี้

-จ่ายเงินจำนวน 75% ของค่าจ้างในวันทำงานปกติที่พนักงานได้รับ
-สำหรับพนักงานบางคนที่ต้องมาทำงานในวันดังกล่าว บริบัทฯ จะจ่ายเงินให้ตามปกติ
-การหยุดงานนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวนเบี้ยขยัน หรือการประเมินผลการปฎิบัติงาน


หวังว่าพนักงานจะเข้าใจความจำเป็นการหยุดงานชั่วคราวและขอขอบคุณในความร่วมมือของพนักงานทุกคน หากปริมาณยอดการสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะมีการประกาศให้พนักงานทราบเป็นระยะๆไป***********************************************************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก บริษัทนิปปอนสตีล สตีล โพรเซสวื่ง(ประเทศไทย) จำกัด)
Previous Post
Next Post

post written by: