22.11.62

เตรียมรับมือ! "สทนช."เผย ปี 63 ภัยแล้งรุนแรงหนัก กุมภาพันธ์-พฤษภาคม


เตรียมรับมือ! "สทนช."เผย ปี 63 ภัยแล้งรุนแรงหนัก กุมภาพันธ์-พฤษภาคม


นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ 25 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ (22 พ.ย. 62) ว่า เพื่อรับมือภัยแล้ง ปี 2562/63 ที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นช่วง ก.พ.-พ.ค.2563 ที่ประชุมจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการจัดสรรน้ำและระบายน้ำของแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นรายสัปดาห์ จากปัจจุบันที่พบว่าการระบายน้ำเกินแผนแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่มอก เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกระเสียว

ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้การประปานครหลวง (กปน.) พิจารณาการใช้น้ำจากฝั่งตะวันตก มาทดแทนการใช้น้ำจากฝั่งตะวันออกให้มากขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อสำรองน้ำเพิ่มเติม

สำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตการประปาภูมิภาค (กปภ.) 48 สาขา 64 อำเภอ 26 จังหวัด ที่มีการสำรวจไว้เดิม และอีก 13 แห่งของ กปภ.ริมแม่น้ำโขง ใน 7 จังหวัด 19 อำเภอ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล 13 แห่ง และกรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม 19 แห่ง ส่วนอีก 29 แห่งที่เหลือให้ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแหล่งน้ำสำรอง
 
 
ส่วนพื้นที่ นอกพื้นที่บริการ กปภ. ที่มีความเสี่ยง 38 จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะสำรวจสถานภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ และประสานกับกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงพิจารณาหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่การเกษตรที่เป็นไม้ผล พืชต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สทนช.ได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสำรวจพื้นที่ให้บริการต่างๆ โดยประสานกับหน่วยบริการจ่ายน้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงขาดน้ำในฤดูแล้ง 38 จังหวัด เพื่อวางมาตรการป้องกันโดยเร่งด่วนด้วย โดยข้อสรุปดังกล่าวจะนำเสนอต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
Previous Post
Next Post

post written by: