2.10.62

วิธีลงทะเบียนบัตรคนจน รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร ถึงได้รับสิทธิ์


วิธีลงทะเบียนบัตรคนจน รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร ถึงได้รับสิทธิ์ 

บัตรคนจน ช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน และค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน ผู้มีรายได้น้อยรีบเช็กเลย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ทำอย่างไร รู้ไหมบ้านเช่าก็ได้สิทธิ์

            PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟรี ไม่เกิน 230.- บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง - 31 มกราคม 2562 เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ในกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 230.- บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยต้องชำระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์มีหลายช่องทาง

loading...

 ลงทะเบียนได้เองที่ >> https://eservice.pea.co.th/welfareregister

1. ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, PEA Shop และ PEA Mobile Shop ทุกแห่ง
1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
1.2 พนักงาน PEA บันทึกข้อมูลในระบบ
1.3 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน www.pea.co.th หรือ PEA Smart Plus
2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด
2.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
3.ลงทะเบียนผ่านตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ากรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ
3.3 ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้านำแบบฟอร์มมายื่นให้พนักงาน PEA เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ
3.4 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
4. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง 1129 PEA Call Center
4.1 เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด
4.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
5.QR Code© สนับสนุนโดย Si-Phaya Publishing Co.,Ltd.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร 02-109-2345
Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02-270-6400
Previous Post
Next Post

post written by: