2.10.62

ขอประชาชนเสียสละจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 8% ทำให้รายได้รัฐเพิ่มแสนล้านบาท พัฒนาประเทศต่อ ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ตูดขาด


นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนเสียสละจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 8% ทำให้รายได้รัฐเพิ่มแสนล้านบาท พัฒนาประเทศต่อ ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ตูดขาด

           พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ระบุถึงงบประมาณของประเทศว่า ประเทศไทยอยู่ด้วยระบบทุนนิยมเสรี ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศ และมีภาษีจากข้าราชการ ที่มีการเสียภาษีเต็มจำนวนทั้งหมด ขณะที่ประชาชนจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat ซึ่งยังอยู่ที่ร้อยละ 7 มาหลายปี แต่หากเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 (เป็นร้อยละ 8) จะทำให้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นกว่าแสนล้านบาท ทำให้งบประมาณของรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อเอางบประมาณดังกล่าวไปทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง ขณะเดียวกันราคาสินค้าไม่ควรปรับเพิ่มขึ้นมากนัก ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ตูดขาด แต่เดินด้วยความระมัดระวังและมีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอด สามารถบริหารจัดการได้ เงินกู้ต่างๆ อยู่ในกรอบทั้งหมด และหนี้สาธารณะลดลง
loading...


นายกรัฐมนตรี เผยว่า สิ่งที่กำลังลงทุนจะเกิดมูลค่า และรายได้ในปีหน้าและปีต่อไป ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ หลายอย่างรัฐบาลไม่สามารถทำเร็วมากได้ เพราะยังติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย ดังนั้นขออย่าทำอะไรตามใจมากนัก

รายงาน: อิสรภาพ หนุนภักดี , เรียบเรียง: วิรุฬห์ ปลีจั่นPrevious Post
Next Post

post written by: