26.10.62

"จุรินทร์" ลงพื้นที่อุดรธานี 27 ต.ค. ประชุม 3 ฝ่าย "ประกันรายได้มันสำปะหลัง"


"จุรินทร์" ลงพื้นที่อุดรธานี 27 ต.ค. ประชุม 3 ฝ่าย "ประกันรายได้มันสำปะหลัง"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมร่วม 3 ฝ่ายในการประชุมหารือ การดำเนินโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ที่จังหวัดอุดรธานี 

 ภาพประกอบข่าว

โดยระบุว่า สำหรับโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายเข้ามาหารือร่วมกัน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของภาครัฐ ว่าจะดำเนินการได้อย่างไรบ้าง โดยจะมีการกำหนดราคาที่จะตกลงประกันรายได้ร่วมกัน
 
สำหรับนโยบายประกันรายได้ชาวนาและชาวสวนปาล์ม ถึง ขณะนี้มีการโอนเงินส่วนต่างรอบแรกให้กับชาวสวนปาล์ม และชาวนา เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 1-15 พฤศจิกายนนี้ จะมีการโอนเงินส่วนต่างรอบแรกให้กับชาวสวนยางพารา โดยมันสำปะหลังถือเป็นพืชเกษตรตัวที่ 4 ที่อยู่ในขั้นตอนหารือเพื่อกำหนดราคาประกันรายได้
 ภาพประกอบข่าว
ที่มาข่าว กรุงเทพธุรกิจ

 

Previous Post
Next Post

post written by: